עושים טוב ביחד

 

כי ביחד אנחנו יודעות ויודעים הכי טוב מה נחוץ לנו

עידוד ותמיכה ביוזמות מקומיות  |  שיתוף פעולה אזורי

התושבים כשותפים, מעורבים ומשפיעים על עיצוב דמות היישוב ועל איכות החיים בו

 

כיום קיימת תחושה חריפה של חוסר אמון וחוסר שביעות רצון הדדיים בין התושבים לבין המועצה, וממשק השיתוף ביניהם צר ואינו מפותח.

היישוב מגוון וכולל קהילות רבות שכמעט אינן מתקשרות זו עם זו.

אף על פי שבמרחב הגאוגרפי קיימים אתגרים והזדמנויות, היישוב מתנהל במנותק מהרשויות השכנות.

 

יצירת חוזה חדש בין התושבים לבין הרשות יעודד את התושבים להיות שותפים אחראיים ובעלי השפעה על התכנון ועל ההחלטות השוטפות לגבי המרחב הציבורי ואת המועצה להתחשב בצורכי תושביה, לטפח יוזמות מקומיות, לבזר סמכויות ולפעול לבניית שיתופי פעולה אזוריים.

 

דמוקרטיה משתפת

התושבים ונציגי ונציגות השכונות יהיו מעורבים/ות באופן פעיל בהליך התכנוני וישותפו בקבלת החלטות ובניהול פרויקטים לשיפור איכות החיים. שיתוף הציבור ייעשה בצורה ממוסדת ומוסדרת, והציבור יהיה מודע לזכויותיו ולחובותיו.

 

פורומים מקצועיים

פורומים המורכבים מנשות/אנשי מקצוע מומחיות/ים תושבות ותושבי המקום, ילוו את המועצה ואת עובדיה בכל התחומים וינגישו מידע ומודלים חדשניים לניהול עירוני הקיימים בארץ ובעולם.

 

ועדי שכונות

הקמה, טיפוח וחיזוק של ועדי שכונות כחלק מהצביון התרבותי המקומי, תוך הענקת סמכויות שונות ותקציבים  המיועדים להשקעה בשכונות.

 

עידוד יזמות חברתית

בפרדס חנה-כרכור עושר עצום וייחודי של יוזמות קהילתיות הנותנות מענה לרצונות ולצרכים של הקהילות השונות. רשויות רבות בעולם ובארץ הבינו שרק על ידי שיתוף פעולה עם יוזמות קהילתיות כאלו, הן יכולות להתמודד עם האתגרים הרבים והמשתנים. מסיבה זו המועצה תתמוך ביוזמות קהילתיות וחברתיות באופן פעיל, על־ידי הקמת חממה ליוזמות שתיתן הכשרות וכלים מקצועיים, בניית שיתופי פעולה ביניהן ופרסומן, הקצאת מבנים ומתקנים עירוניים, רכישת ציוד  והשאלתו ותמיכה מול דרישות החוק.

בעתיד ייערך כנס פרדס חנה-כרכור, שיאפשר לכל הארגונים הפועלים בשדה החברתי בארץ להציג את חזונם ואת פעילותם.

 

העצמת שיתוף הפעולה עם רשויות מקומיות שכנות

משרד הפנים מקדם בשנתיים האחרונות שיתופי פעולה אזוריים בין רשויות מקומיות שכנות (אשכולות).

מן הראוי שפרדס חנה-כרכור, כרשות הגדולה והמשמעותית באזור, תהיה שותפה באשכול כזה.

לעבודה באשכולות  תועלות רבות:

  • קידום התייעלות כלכלית ופיתוח מנועי צמיחה לשיפור ברמת השירות לתושבים
  • צמצום פערים בין הרשויות והנגשת שירותים חדשים
  • איגום משאבים וקידום ראייה אזורית כוללת מבחינה תכנונית, כלכלית וסביבתית
  • שיתוף פעולה בהתמודדות עם אתגרים אזוריים, כמו תחנת הכוח ואסדות הגז
  • פיתוח האזור מבחינה תיירותית ו הקמת "דרך המושבות".