טוב לכולנו

 

קהילה וחברה: חוסן קהילתי ומעורבות אמיתית, התייחסות אינטגרטיבית – חיזוק השכונות, ערבות הדדית ועידוד הקהילתיות

 

פרדס חנה-כרכור מאופיינת בתמהיל מגוון של תושבים ותושבות, בריכוז של קהילות ייחודיות ובהגירה חיובית גבוהה.

ליישוב חוזקות רבות אך גם אתגרים רבים. חלק מן האתגרים נובעים מעליית מספר התושבים, מהעלייה ברמת החיים, מההרכב הסוציו-אקונומי והתרבותי המגוון (תושבים ותיקים וחדשים, עולים ותיקים וחדשים, דתיים וחילונים ועוד).

ציון הלמ"ס (מדרג כלכלי-חברתי) שלפיו מוקצים תקציבי המדינה, גבוה ואינו משקף את המציאות בחלקים של המושבה ומהווה מכשול להתפתחות.

 

לאור זאת על המועצה –

 • להנגיש את שירותיה לתושבים ולאפשר להם למצות את זכויותיהם
 • ליצור רצף של שירותים ומענים לצרכים המשתנים במהלך החיים,
 • לקדם איגום משאבים פנימי.
 • לקדם אירועי תרבות ולתמוך באופן פעיל באמנויות וביוצרים
 • ליצור קהילה רבגונית וחזקה היכולה לבטא את ייחודיותה.

 

מיצוי זכויות

חשוב לנו להקים מקום שיסייע לאנשים ומשפחות מכל הקשת  החברתית-כלכלית המתמודדים עם משברי חיים, למצות את זכויותיהם מול הרשויות, כגון המוסד לביטוח לאומי ומשרד הפנים, ולקבל עזרה במילוי טפסים.  

 

רצף שירותים

מתן מענה ויצירת רצף של שירותים בין כל האגפים ביישוב כדי שהתושב/ת לא ייפול בין הכיסאות. יצירת "שולחנות עגולים" המערבים את כל הגורמים הרלוונטיים לנושאים השונים, למשל, בדיון על נוער ישתתפו נציגים ממחלקת חינוך, רווחה, יחידת הנוער והמתנ"ס. כך גם לגבי משפחות חד-הוריות, ילדים/ות עם צרכים מיוחדים, בדידות בגיל השלישי ועוד.

 

גיוס משאבים ותכניות ממשלתיות

המדינה, עמותות וקרנות מציעים משאבים רבים. כדי לקבלם  ולתעל אותם לקידום פרדס חנה-כרכור יש לפעול בנחישות ובאקטיביות ולהקצות כוח אדם לגיוס משאבים.

 

ערך השוויון

הרשות תפעל באופן אקטיבי לקידום ערכי השוויון ולמניעת אלימות על רקע מין, מגדר, נטייה מינית או אחר. שוויון מגדרי יושג בדרכים הבאות:

 • הקצאת כוח אדם ומשאבים – יועצת לקידום מעמד האישה, ועדת רשות לשוויון מגדרי
 • הכשרות של עובדות ועובדי המועצה ומערכת החינוך בתחום השוויון המגדרי
 • הגדלת שיעור הנשים המיוצגות במוקדי קבלת ההחלטות של העירייה
 • ייזום נהלים והחלטות שיתמכו בשוויון בייצוג ובתנאי השכר בקרב נשים
 •   מתן מענה לצורכי הביטחון של נשים ומתן תשומת לב יתרה לתלונות על הטרדות מיניות ואלימות מגדרית
 • שמירה על מרחב ציבורי שבו יש ייצוג לנשים הן בפעילויות ובאירועים והן בשמות הרחובות
 • שמירה על מרחב ציבורי בו כל קהילה תהיה חופשייה להביע את דעתה ולקיים את פעולותיה בתמיכת הרשות.

 

חיזוק הקשרים הקהילתיים

החוסן הקהילתי נחשב אחד המדדים המשפיעים ביותר על רווחת התושבים. החוסן הקהילתי של פרדס חנה-כרכור הוא אחת הסיבות המרכזיות להגירה החיובית אליה. משום כך יש ליצור תקן של חבר/ת מועצה אחראי/ת לתחום זה, שתחתיו/ה  ירוכזו כל הגופים העוסקים בקהילה – מחלקות הרשות, המתנ"ס ורכזי השכונות.

 

מגוון תרבותי ושימור המורשת

פרדס חנה-כרכור היא מושבה ותיקה, קולטת עלייה בעלת עושר תרבותי. אירועים יישוביים כמו פסטיבלים קטנים בשכונות ואירועים סביב חגים ייחודיים לעדות, ייתנו ביטוי לזרמים השונים בקהילה ובתוך כך יחזקו את המרקם הקהילתי של היישוב.

האמנויות השונות יקבלו בית אמיתי לפעילותן, כגון בית לקבוצות התיאטרון הייחודיות, גלריה יישובית שתשלב אמנים מקומיים עם אמנות מחוץ ליישוב, ויינתנו מלגות לאמנים צעירים.